Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2 : Redigere stiler

Sidetall ("Page Numbers")

Her angis hvordan man vil formatere sidetallene.

De ulike alternativene er:

Don't change page numbers Man bruker med andre ord samme format som den enkelte referanse er lagt inn med. Merk at dette kan medføre at ulike referanser formateres ulikt
 
Show only the first page number Man viser bare sidetall for start-siden, uansett hvor mange sider det refererte dokumentet inneholder
 
Abbreviate the last page number Man forkorter siste tall så mye man kan
Abbreviate the last page, keeping two digits Man forkorter siste tall til minimum to siffer
Show full range of pages Man viser både første og siste tallet fullt ut
 
Show only the first page for journals, full range for others Man har ulik formatering for tidsskrifter og andre referansetyper

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.