Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2 : Redigere stiler

Om stilen ("About this Style")

Første delen av stildefinisjonen går på å beskrive stilen man tar for seg slik at det blir lett å finne rett stil på et senere tidspunkt.

De ulike feltene er:

Name: Navnet på stilen, dvs. filnavnet man har gitt den
 
Based on: Her bør en skrive hvilken stil man tok utgangspunkt i dersom man har endret en av de som fulgte med programmet
 
Category: Man kan velge å gruppere stilene slik at det blir lettere å finne frem
 
Created: Angir når stilen ble opprettet
 
Last modified: Angir når stilen sist ble oppdatert
 
Comments and limitations: Her kan man f.eks. legge inn en oversikt over hvilke endringer man har gjort i forhold til utgangspunktet

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.