Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2 : Legge inn referanser

Søk via EndNote

Dersom det ikke er viktig å opprettholde avanserte søkefunksjoner el., kan det være en god løsning å bruke søkegrensesnittet i EndNote til å søke i eksterne baser. Da slipper en å huske på formatering, filplassering og annet.

Fremgangsmåte:

  • Velg Online Search fra Tools-menyen (eller bruk knappen på  verktøy-raden)
  • Velg ønsket base fra listen som dukker
  • Når basen er valgt, kommer det opp en søkemeny. Valgene er tilpasses basen man skal søke i (se under).

Videre fremgangmåte avhenger av hvilken versjon av EndNote X2 man har.
NB! EndNote X2 uten oppdatering vil automatisk overføre alle treffene til ditt EndNote-bibliotek. Det kan derfor være smart å opprette et eget, tomt bibliotek som man har "på toppen" av det "ordinære" biblioteket når man søker i denne versjonen. På det viset havner treffene i det midlertidige biblioteket, og de aktuelle referansene kan overføres til det ordinære biblioteket i etterkant.

Følgende prosedyre gjelder for versjon X2.0.1 og høyere:

  • Sett visningsmodus for grupper til Online Search Mode (Temporary Library)
  • Skriv inn søkekriterier og klikk Search
  • Treffene vises i et vindu for midlertidige referanser, og havner i gruppen som bærer den eksterne basens navn under Online Search-gruppene.
  • Når man skal overføre referanser fra den eksterne basen til EndNote merker man av de ønskede referanser (bruk Ctrl+museklikk for å merke flere av gangen).
  • Velg kopier (Ctrl+C), gå til ditt ordinære EndNote-bibliotek og lim inn (Ctrl+V)

Se også:
Skrive inn referanser - Import - Direkte overføring fra baser

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.09 av ea.
til denne siden.