Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2 : Ekstern bruk av data

Samspill mellom Word 2007 og EndNote

Bruk av EndNote sammen med Word kjennetegnes ved at dataene fra EndNote kobles sammen med tekstdokumentet, men de overføres ikke som ren kopiering. Det betyr i praksis at man har en kobling mellom de to programmene ved hjelp av koder i Word-dokumentet.

Koblingen mellom Word og EndNote ser litt ulik ut avhengig av om man bruker Word 2003 eller Word 2007. Selve funksjonene er imidlertid de samme.

Funksjoner i Word 2007

Når EndNote installeres på maskinen vil Word 2007 få menyvalget EndNote X2 lengst ute til høyre på menylinjen.

En ser der at funksjonene er delt i tre kategorier:

  • Citation som brukes til å sette inn og holde orden på siteringer
  • Bibliography som brukes når man vil formatere litteraturliste og eller behandle formatering av dokumentet
  • Tools som inneholder funksjoner for å hente ut referanser fra Word, oppsett av EndNote og hjelpefunksjonen

De viktigste / mest brukte funksjonene er:

Søk etter referanse (får opp et eget søkevindu for å finne referanser i åpent bibliotek)
Sett inn merket/merkede referanse(r). (Må ha merket disse i EndNote på forhånd.)
Formater sitering og referanseliste (i henhold til valgt stil)
Rediger enkeltreferanse (kan f.eks. legge til sidetall, fjerne år/forfatternavn ol. i en sitering i teksten).
Fjerner formateringen i hele dokumentet eller den referansen man evt. har markert. Merk at denne funksjonen også slår av automatisk formatering av referansene.
Fjerner feltkodene som sørger for en kobling mellom Word og EndNote-basen.
[Det kan være smart å ta vare på en kopi av dokumentet med kodene intakt, da det ikke er mulig å gjenskape koblingene igjen etter at de er tatt vekk.]

 Se her for en beskrivelse av EndNote-funksjoner i Word 2007

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.