Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2

Nyheter i versjon X2

Heller ikke denne gang er det grunnleggende tekniske endringer i forhold til forrige versjon. Det betyr i praksis at det ikke er nødvendig med noen konvertering el. av EndNote-bibliotekene når man går fra en versjon til en annen. Det betyr også at man kan jobbe i f.eks. versjon X, versjon X1 og versjon X2 om hverandre.
EndNote X2 kan brukes på Windows XP og Windows Vista. Den fungerer best sammen med Microsoft Word 2003 og 2007.
For Mac er den klar for å brukes på OS X (10.4.x og 10.5.x), og fungerer best med Microsoft Word X, 2004 og 2008.

De viktigste endringene fra forrige versjon er:

Omstrukturering av verktøylinjer
Menyene har fått en liten gjennomgang og verktøyradene er nå knyttet til de ulike vinduene i programmet. Dette har medført at menyene har en (forhåpentlig) mer intuitiv inndeling , og at de ulike verktøyknappene dukker opp i de sammenhenger hvor det er bruk for de. De har også fått en oppfriskning rent grafisk for å skulle fremstå mer tidsriktige.
Les mer om dette her.
 
Omstrukturering av menyer
Det er noen endringer med hensyn til hvilke menyer kommandoene er plassert under.
Kommandoene Search Library, Sort Library og Change and Move Fields er flyttet fra References-menyen til Tools-menyen.
 
 
Innføring av "smarte" grupper i EndNote-bibliotekene
"Smart Groups" er en ny funksjonalitet i EndNote X2.
Endelig har det kommet en form for inndeling av biblioteket. Dette gir mulighet får å gruppere referansene etter ulike kriteriet uten å måtte foreta gjentatte søk etter operere med flere parallelle bibliotek med dertil hørende dublett-problematikk.
Les mer om dette her.
 
Fjerne dubletter ved søk i eksterne litteraturdatabaser
Det er nå mulig å velge å la vær å importere referanser man allerede har i EndNote-biblioteket. Dette fordres selvsagt at kriteriene for dubletter er satt slik at dubletter blir gjenkjent.
Les mer om dette her.
 
Endringer i filplasseringen for stiler, importfiltre og oppkoblingsfiler
EndNote virker nå slik at når man endrer f.eks. en stil vil den endrede utgaven automatisk legges i en annen mappe/folder enn originalen. Det er dermed mulig (om ikke nødvendigvis anbefalt) å beholde det originale navnet uten å overskrive den opprinnelige versjonen. Det er også mulig å endre f.eks. stiler uten først å ha flyttet de til ett område man har skrivetilgang til.
 
Finn fulltekst automatisk
Funksjonen Find Full Text er lagt til under References-menyen.
Mer om dette her.
 
Bedre kobling mellom EndNote og EndNote Web
Integreringen mellom EndNote og EndNote Web er enda tettere i og med at man nå har en egen gruppe som heter EndNote Web hvor man kan klikke for å gå direkte til EndNote Web uten å behøve å skrive inn brukernavn og passord. Dette fordrer selvsagt at man har lagt inn i oppsettet for EndNote.
 
Direkte overføring av referanser blir enda mer direkte
Ved direkte overføring av referanser fra eksterne litteraturdatabaser til EndNote får man ikke lenger opp en dialogboks hvor man blir spurt om hvilket EndNote-bibliotek referansene skal overføres til. De blir nå automatisk overført til det man har åpnet (eller det som ligger øverst om man har flere åpne).
 
Mulighet for å sende EndNote-biblioteket på e-post
Det lagt til en funksjon som gjør at man kan velge å komprimere EndNote-biblioteket og sende det som vedlegg på e-post ved hjelp av én kommando. File -> Comressed Library -> Create & Email oppretter en e-postmelding i ditt standard e-postprogram med et vedlegg som består av en komprimert versjon av hele EndNote-biblioteket.
 
Status/oppsumering for enkeltreferanser og hele EndNote-bibliotek
Det er innført en ny funksjonalitet som lar brukerne enkelt få en oversikt over enkeltreferanser (når de ble lagt inn, hvilke grupper de er med i, hvilke felt som er brukt ol.) og over hele EndNote-bibliotek (når det ble opprettet, antall referanser, antall grupper, antall lister, vedlegg ol.).
Record Summary finnes under References-menyen, mens Library Summary finnes under Tools-menyen.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.