Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2 : Funksjonalitet : Lister

Aktivere ("åpne") lister

Listene kan aktiveres ("åpnes") manuelt for å sjekke innholdet. Dette er nyttig for å danne seg et inntrykk av hva som ligger i de ulike feltene.

Fremgangsmåte:

  • Velg Open Term Lists fra Tools-menyen
  • En oversikt over lister vil vises da som en undermeny, og en velger den aktuelle.
    Fanekortet Terms viser alle termene i det valgte feltet, mens Lists gir de funksjoner man har tilgang til i forbindelse med lister.

Se også:
Skrive inn referanser - Oppdatere lister - Importere lister

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.