Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2

Hente programmet / installasjon

Om lisensene

Universitetsbiblioteket har tegnet en sk. site-lisens på bruk av bl.a. referansehåndteringsprogrammet EndNote. Dette betyr i praksis at alle UiBs ansatte og studenter kan benytte programmet både i jobb-/studiesammenheng og til hjemmebruk.

Hente programmet

Dersom man trenger EndNote på jobb-maskinen kan man kontakte IT-avdelingens brukerstøttegruppe (BRITA) slik at de kan installere det for en. Til bruk på maskiner utenfor UiB kan man enten laste ned programmet fra nettet (https://tjinfo.uib.no/program).  EndNote finnes både for Mac og PC.

Velg å laste ned filen "Endnote_X2_Win.zip" dersom du bruker Windows.
(For Mac er det filen "Endnote_X2_for_Mac.dmg" som skal lastes ned.)

Installasjon

Når man har lastet ned programmet til egen maskin, må disse "pakkes ut". Den enkleste måten å gjøre dette på er å merke begge filene ("ENX2Inst.msi" og "License.dat") og kopiere disse til f.eks. skrivebordet. Deretter kan man dobbeltklikke på filen "ENX2Inst.msi" og følge installasjonsveiledningen.

Dersom man ber om at installasjonen foretas for en på ens "jobb-maskin" er det i prinsippet ingen ting man behøver å gjøre utover å gi beskjed om at man vil EndNote X2.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.