UiB : UB : EndNote X2 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser fra Web of Science (TS) til EndNote

Det finnes flere muligheter for å hente referanser fra Web of Science (WoS) til EndNote. Situasjonen avgjør hvilken man helst bør bruke:


Søk fra EndNote

Man kan søke i Web of Science via EndNote. Man slipper da å ta stilling til mellomlagring av filer med formater ol. Ulempen med denne fremgangsmåten er at man ikke kan benytte seg av basens søkegrensesnitt som gir mange gode søkemuligheter. Søk via EndNote anbefales dersom man er ute etter bestemte artikler man kjenner til på forhånd. (PS: Sitter du utenfor campus må du bruke en sk. proxy-server.)

Fremgangsmåte:

 • Velg "Online Search" fra Tools-menyen (eller bruk knappen på  verktøy-raden)
 • Velg "Web of Science (TS)" (eller en av delbasene under denne)
 • Fyll ut søkeskjermen som kommer opp.

Videre fremgangsmåte er litt avhengig av hvilken oppdatering av EndNote X2 man har, og hvordan denne er satt opp. Dersom man har knappene aktivert som vist under vil treffene vises i et eget vindu hvorfra man kan kopiere til eget bibliotek.

I motsatt fall vil alle treff automatisk havne rett i EndNote-biblioteket!
Løsningen på dette kan være å ha et tomt EndNote-bibliotek liggende i forgrunnen, og kopiere aktuelle referanser fra dette til det ordinære EndNote-biblioteket.

 

 • Referansene overføres automatisk til aktivt EndNote-bibliotek (se over)
 • Kopier evt. aktuelle referanser til et annet EndNote-bibliotek
 • Det er en god regel å avslutte med å sjekke at referansene ble korrekt overført

Direkte overføring av referanser fra WoS

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i WoS
 • Klikk more options eller bla til bunnen av skjermbildet
 • Velg Full Record og klikk på "Save to EndNote, RefMan or other reference software"
 • Referansene blir da automatisk overført til EndNote-biblioteket
 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

Import fra WoS

Det kan forekomme situasjoner hvor det ikke er mulig/ønskelig å overføre referanser direkte til EndNote (f.eks. om man sitter på en annen PC enn den man har programmet på.).

Fremgangsmåte:

I Web of Science
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i WoS
 • Merk aktuelle referanser
 • Klikk more otions eller bla til bunnen av skjermbildet
 • Velg Full Record
 • Velg as Plain Text som format under Save To...
 • Velg Save
 • Angi at filen skal lagres og velg filnavn og -plassering

I EndNote

 • Velg "Import..." fra "File"-menyen

 • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"

 • Velg  "Web of Science (TS)" under "Import Option"

 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 13.01.09 av ea.
til denne siden.