UiB : UB : EndNote X2 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser fra WorldCat (OCLC) til EndNote

Det finnes flere muligheter for å hente referanser fra WorldCat til EndNote. Situasjonen avgjør hvilken man helst bør bruke:


Søk fra EndNote

Man kan søke i WorldCat via EndNote. Man slipper da å ta stilling til mellomlagring av filer med formater ol. Ulempen med denne fremgangsmåten er at man ikke kan benytte seg av basens søkegrensesnitt som gir mange gode søkemuligheter. Søk via EndNote anbefales dersom man er ute etter bestemte artikler man kjenner til på forhånd. (PS: Sitter du utenfor campus må du bruke en sk. proxy-server.)

Fremgangsmåte:

 • Velg "Online Search" fra "Tools"-menyen (eller bruk knappen på  verktøy-raden)
 • Velg "New Search..." for en liste over baser (baser man har vært inne på tidligere på opp på en hurtigmeny)
 • Velg "UB-WorldCat (OCLC)"
 • Fyll ut søkeskjermen som kommer opp.
 • Når man skal overføre referanser fra den eksterne basen til EndNote merker man av de ønskede referanser (bruk Ctrl+museklikk for å merke flere av gangen).
 • Klikk på knappen "Copy Selected to" og velg hvilket bibliotek de skal overføres til.

Vis fremgangsmåte


Direkte overføring av referanser fra WorldCat

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i WorldCat
 • Klikk på knappen "Export"
 • Velg "Marked records from this search" under "Export"
 • Sjekk at "EndNote" er krysset av i feltet "Export To"
  Klikk på
 • Du får opp en dialogboks hvor du velger hvilket EndNote-bibliotek referansene skal overføres til
 • Du får deretter opp en dialogboks hvor du velger "WorldCat (OCLC)" som importfilter
 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

Vis fremgangsmåte


Import fra WorldCat

Det kan forekomme situasjoner hvor det ikke er mulig/ønskelig å overføre referanser direkte til EndNote (f.eks. om man sitter på en annen PC enn den man har programmet på.).

Fremgangsmåte:

I WorldCat
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i WorldCat
 • Klikk på
 • Velg "Text file" under "Export To"
 • Klikk på "Export"-knappen
 • Angi filnavn/-plassering

I EndNote

 • Velg "Import..." fra "File"-menyen

 • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"

 • Velg  "WorldCat (OCLC)" under "Import Option"

Vis fremgangsmåte

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.