UiB : UB : EndNote X2 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser fra SveMed+ til EndNote

Det finnes per i dag bare én mulighet for å overføre referanser fra SveMed+ til EndNote; å lagre referansen(e) på en fil for deretter å importere de(n) inn i EndNote. Merk at denne muligheten bare finnes i "Avancerad sökning". Brukes "Enkel sökning" er det ingen mulighet for å overføre referanser.
 

Fremgangsmåte:

I SveMed+
  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i SveMed+
  • Velg Exportera posterna till en fil

  • Postene vises i nettleseren, og derfra kan man velge å lagre de som en tekstfil.
    Prosedyrene varierer etter hvilken nettleser man bruker men typisk er dette Fil og deretter Lagre som

I EndNote

  • Velg "Import..." fra "File"-menyen

  • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"

  • Velg  "SveMed+" under "Import Option"

  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.