UiB : UB : EndNote X2 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser ScienceDirect til EndNote

Det er mulig å søke frem referanser i ScienceDirect for deretter å overføre de direkte til EndNote.

Fremgangsmåte:

  • Søk frem ønskede referanser i originalbasen
  • Merk av referansene og klikk
  • Sjekk at de ønskede valgene er merket av (Abstracts kommer ikke med som standard), og klikk
     
  • Dersom du har flere referansehåndteringsprogrammer vil du få spørsmål om hvilket du vil bruke. I motsatt fall vil referansen(e) overføres direkte til EndNote
  • Velg deretter hvilket EndNote-bibliotek du vil overføre referansene til
  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

Vis fremgangsmåte

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.