Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2 : Legge inn referanser

Oppkoblingsfiler og importfiltre for bruk med EndNote

EndNote kan nyttes som grensesnitt for søking i en del referansedatabaser. En av fordelene med slik søking er at en slipper å tenke på lagringsformater ol. ved overføring av referanser til egen base.
Ulempen med å benytte EndNote som søkegrensesnitt er at noe av funksjonaliteten som leverandørens grensesnitt tilbyr vil kunne gå tapt.
Forutsetningen for å kunne benytte EndNote som grensesnitt er at man har en fil som kan "koble sammen" referansebasen og EndNote-programmer. Slike filer kalles "oppkoblingsfiler" ("Connection files" på engelsk).

For baser som ikke gir mulighet for direkte søking fra EndNote eller der man vil beholde full søkefunksjonalitet kan det være en løsning å eksportere referanser til en tekstfil som så kan importeres i EndNote. Denne fremgangsmåten forutsetter at man har et sk. importfilter i EndNote som definerer hvorledes referansene er formatert.

Den anbefalte fremgangmåten for å få referanser fra litteraturbaser inn i EndNote er såkalt direkte overføring. Da gjør man seg nytte av fordelene med leverandørens grensesnitt, men man slipper mellomlagring av filer med dertil hørende formatavklaing ol. Dessverre er ikke dette mulig for alle baser. Se oversikten under hvilke alternativer som finnes for de enkelte baser.

EndNote-programmet leveres med en lang rekke oppkoblingsfiler og importfiltre. Noen av de basene Universitetsbiblioteket abonnerer på for studenter og ansatte ved UiB krever imidlertid brukernavn/passord i tillegg til noen tekniske data. Det er derfor laget ferdig noen filer som kan benyttes i slike sammenhenger. Lagre disse i samme katalog som de andre oppkoblingsfiler fra EndNote.

Prosedyrer for oppkobling og eksport/import er beskrevet for noen av våre databaser:

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.