Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2 : Funksjonalitet

Grupper

Grupper er en funksjon som raskt gir adgang til deler av EndNote-biblioteket ved et enkelt museklikk.
Man kan dele inn gruppe i to hovedkategorier

 • Systemets (midlertidige) grupper
 • Egendefinerte grupper

Man definerer selv hvilke grupper en vil bruke med og hvilke referanser som skal høre til i de ulike gruppene. Det er mulig å ha samme referanse tilhørende flere uten at det av den grunn forårsaker dubletter i EndNote-biblioteket.

Programmet opererer altså med to hovedkategorier av grupper; automatiske og brukerdefinerte. De automatiske er grupper som programmet selv oppretter og holder styr på. Disse er:

 • All References - omfatter alle referansene i EndNote-biblioteket
   
 • Duplicate References - omfatter alle referanser som EndNote betrakter som dubletter. Merk at bare originalreferansene ikke vises. Denne gruppen vises først når det er foretatt en dublettkontroll - den blir altså ikke automatisk oppdatert.
  (Se mer om dublettkontroll her.)
   
 • Full Text - inneholder referanser som fikk fulltekst overført eller at de ble lagt til en fulltekstlenke ved siste gangs kjøring av kommandoen Find Full Text. Det er med andre ord ikke en oversikt over hvilke referanser som inneholder fulltekst eller lenke til fulltekst.
  (Se mer om å finne fulltekst her.)
   
 • Imported References - som er de referansene man sist importerterte fra en tekstfil
   
 • Trash - som inneholder de sist slettede referanser (det anbefales ikke å satse på at de ligger der lenge, så sørg for at de virkelig skal slettes når de legges her)

   
 • Online Search - består av midlertidige grupper som inneholder resultatet av de siste søk man foretok. Hver base man har søkt i ligger som et eget underpunkt
   
 • EndNote Web - en midlertidig gruppe som inneholder referansene man sist overførte fra EndNote Web

Merk at innholdet i alle utenom den første er midlertidige grupper, og fjernes/endres når man lukker programmet/biblioteket. Innholdet endres når man foretar et nytt søk, sletter, importerer eller overfører nye referanser.

Den andre typer grupper - de brukerdefinerte - er grupper som man har full kontroll over selv: Navnsetting (man kan faktisk gi flere grupper samme navn!) og hvilke referanser de skal inneholde. En referanse kan tilhøre flere grupper, men en referanse kan ikke legges inn i samme gruppe flere ganger. Disse deles inn i:

 • Custom Groups - hvor man selv overfører de referansene man vil tilordne de enkelte gruppene
   
 • Smart Groups - som er grupper hvor referanser kan tilornes automatisk ut fra gitte kriterier

Man kan velge hvorvidt gruppene skal vises eller ei.

Se mer om hvordan man kan:

Opprette nye grupper

Endre navn på grupper

Slette grupper

Legge referanser til en gruppe

Fjerne referanser fra en gruppe

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.