Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2 : Funksjonalitet : Grupper

Opprette nye grupper

Man kan opprette nye grupper som man selv vil. Dette kan gjøres enten via menyen, ved å høyreklikke i gruppefeltet eller opprette en ny gruppe når man legger inn nye referanser i den.

Ettersom det er to typer egendefinerte grupper, er det også to fremgangsmåter for å opprette de.

Om oppretting og navnsetting av manuelle grupper ("Custom Groups")

 • Du kan benytte hvilke tegn du ønsker, men ikke flere enn 255 pr. navn
 • Du kan ha flere grupper med samme navn (hva nå det skal være godt for...)
 • Du kan ha maksimalt 50 brukerdefinerte grupper pr. EndNote-bibliotek

Fremgangsmåte fra menyen:

 • Velg så Create Group fra Groups-menyen
 • Gi gruppen et navn

Fremgangsmåte ved hjelp av høyreklikking:

 • Høyreklikk i gruppefeltet
 • Velg så Create New Group
 • Gi til slutt gruppen ønsket navn

Fremgangsmåte når man legger inn nye referanse:

 • Merk ønskede referanser
 • Høyreklikk på referansene
 • Velg Add References To
 • Velg så Create Custom Group
 • Gi til slutt gruppen ønsket navn

 

Om oppretting og navnsetting av automatisk grupper ("Smart Groups")

Dette er grupper som er definert slik at referanser automatisk tilordnes gruppene ut fra kriterier man selv definerer. Et eksempel kan være at alle referanser med et gitt emneord automatisk skal legges i en gruppe.

Fremgangsmåte fra menyen:

 • Velg så Create Group fra Groups-menyen
 • Gi gruppen et navn

 • Fyll ut dialogboksen med de ønskede kriteriene
 • Om ønskelig kan man endre navnet på gruppen til slutt

Fremgangsmåte fra søkemodulen

 • Når man gjør et søk i EndNote-biblioteket eller en ekstern litteraturdatabase, man man klikke Options og velge Convert to Smart Group
 • Om ønskelig kan man endre navnet på gruppen til slutt

strekOffisiell side
Sist oppdatert 25.02.09 av ea.
til denne siden.