Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2 : Funksjonalitet

Kobling til fulltekst

Det er i mange tilfeller ønskelig å ha en kobling fra referansene til selve arbeidet det refereres til, eller til andre filer som har relevans i forhold til referansen. EndNote tilbyr flere muligheter for å opprette slike koblinger.

Finne fulltekst automatisk - Find Full Text

Nytt i EndNote X2 er muligheten for å be programmet selv lete etter og lagre/lenke til fulltekstutgaver av dokumentene har har referanser til. Dette en en nyttig funksjon, men den gir ikke alltid gir så bra resultater som man teoretisk skulle kunne forventet.

Fremgangsmåte for automatisk overføring av / lenking til fulltekst

  • Merk aktuelle referanser
  • Velg Find Full Text fra References-menyen
  • Klikk Continue for å starte søkingen (evt. etter å ha krysset av for ikke å se dialogboksen igjen)

Lenke til PDF eller andre filer

I feltet File Attachments kan man legge inn lenke til en fil man f.eks. har liggende på sin egen datamaskin. Selv om feltet opprinnelig var tenkt brukt til lokale (PDF-)filer, er det ingenting i veien for å bruke det til å koble seg til både filer på servere andre steder eller andre filer enn PDF-filer.

Lenking til lokale filer: Velg File Attachments fra References-menyen. Velg deretter Attach File. Velg filen du ønsker å lenke til.

Lenking til filer på andres servere: Velg File Attachments fra References-menyen. Velg deretter Attach File. Kopier eller skriv inn webadressen.

[Andre måter kan også brukes; høyreklikk i referansen og velg File Attachments, eller så går det an å bruke "dra-og-slipp"-metoden.]

For å gå til fulltekstutgaven (eller hva man nå velger å lenke til) kan man enten plassere markøren i ønsket lenke og velge File Attachments fra References-menyen og deretter Open File, eller rett og slett dobbeltklikke på den aktuelle lenken.

Man har valget mellom å lenke til PDF-filer som ligger på egen maskin / på nettet, eller å kopiere PDF-filene slik at de blir en integrert del av ens eget EndNote-bibliotek.
For å gjøre det siste velger man PDF fra References-menyen, og deretter Convert PDF Links to Relative Links.
NB: Husk at EndNote-biblioteket kan bli ganske stort om det er mange PDF-filer involvert.

Lenke til URL

Dette feltet fungerer i stort sett likt med feltet over. Unntaket er at filene man lenker til ikke kan importeres til å bli en del av EndNote-biblioteket. På den annen side kan man skrive inn lenken direkte i feltet uten å gå veien om noen menyvalg.
Ved import fra eksterne baser vil evt. fulltekstlenker legges i dette feltet.
I tillegg til å åpne lenken som angitt over for PDF, kan man  gå til den første lenken i feltet ved å trykke tastekombinasjonen Ctrl+G.

OpenURL Link

En veldig nyttig funksjon i EndNote er muligheten for å lage seg et automatisk søk etter evt. fulltekstutgave av et referert arbeid. Det som da skjer er at programmet bruker opplysningene i referansen til å søke etter  opplysninger på en angitt server som tilbyr denne typen tjenester.
For å kunne bruke OpenURL Link-funksjonen må først denne tjenesten være slått på i EndNote-programmet. Deretter kan man søke etter fulltekst og andre tjenester knyttet til referansen ved å velge URL fra References-menyen, og så velge OpenURL Link.

Fremgangsmåte for å aktivere OpenURL-funksjonen

  • Velg Preferences fra Edit-menyen
  • Velg kategorien OpenURL/PDF
  • Kryss av for Enable OpenURL

Behold resten av oppsettet slik det er, eller fyll ut følgende for å ta del i tilleggstjenester som tilbys studenter og ansatte ved UiB:

  • Skriv http://sfx.uib.no i feltet OpenURL Path
  • Endre første delen i feltet Argument slik at det begynner med
    ?sid=sfx&aufirst

Nå kan man søke etter fulltekst og andre tjenester knyttet til en hvilken som helst referanse. Dobbelklikk på en referanse, og velg OpenURL Link fra References-menyen.

NB! Funksjonen Open URL Link må ikke forveksles med funksjonen Open URL. Open URL krever at det ligger data i URL-feltet for referansen, og åpner denne lenken. Open URL Link derimot generer lenker som viser til fulltekst, til beholdning i bibliotekkatalogen og til andre tjenester knyttet til denne referansen.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av rkl.
til denne siden.