Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2 : Spørsmål/problemstillinger

Kompatibilitet med tidligere EndNote-versjoner?

Svar:

Mellom versjon X, X1 og X2:
EndNote X, EndNote X1 og EndNote X2 er kompatible seg i mellom. Man kan altså uten problemer gå fra en versjon til en annen uten konvertering av basen. Man bør likevel huske at det blir lagt til ny funksjonalitet og nye referansetyper i hver versjon slik at stiler ol. i en eldre versjon ikke tar høyde for disse. Det er derfor ikke å anbefale at man går frem og tilbake mellom versjonene versjoner som ligger for langt fra hverandre i tid. En versjon opp eller ned skulle gå helt fint.
 

Mellom versjon 5-9 og nyere versjoner:
Man kan åpne bibliotek fra tidligere versjon i de nyere versjonene. Disse vil da bli konvertert til det nye tegnsettet/formatet. Sjekk alltid om spesialtegn ol. blir konvertert rett.
Bibliotek fra de nyeste versjonene kan ikke åpnes i versjonene 5-9. Referansene må da eksporteres fra den nyeste versjonen og importeres til den tidligere versjonen via f.eks. RIS-formatet. Man vil ikke beholde id-nummereringen i basen. (Dette kan medføre at referanser i Word-dokumenter ikke kjennes igjen umiddelbart.)

Stiler, importfiltre og oppkoblingsfiler virker uavhengig av versjon (med forbeholdet som beskrevet over).

strekOffisiell side
Sist oppdatert 08.01.09 av ea.
til denne siden.