Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2 : Funksjonalitet : Dubletter

Sjekke for dubletter

Det kan fort komme inn flere referanser til samme artikkel dersom man benytter ulike kilder. Små forskjeller i referansene kan også føre til at det ikke alltid er like greit å luke ut dublettene.

Fremgangsmåte:

  • Sørg for at fokus i programmet er i referanseoversikten til aktuell gruppe
  • Velg Find Duplicates fra References-menyen
  • Det vil komme opp en gruppe liste med alle referanser som anses å være dubletter i henhold til kriteriene som er valgt (se Sette kriterier for dubletter)
    Merk at originalreferansene, altså de som først ble lagt inn i EndNote-biblioteket, ikke kommer med i denne gruppen.

    NB! Merk at du kun søker etter referanser i den gruppen som er markert. Dersom du skal søke etter dubletter på tvers av hele EndNote-biblioteket må "All References" være valgt.

    Se mer om Grupper her.

Se også: Sette kriterier for dubletter

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.