Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

       
   - en introduksjon (versjon X2)          

  Om referansehåndteringsverktøy
Litt om denne veiledningen
Dersom du er helt i startfasen
Nyheter i versjon X2
  Funksjonalitet i basen
Dubletter
Sortering
Arbeide med deler av baser
Grupper
Søk
Visning av felt
Referansetyper
Gjennomgående endringer
Lister / emneord
Kobling til fulltekst og andre filer
Sikkerhetskopiering / flytting av basen
  Legge referanser inn i basen
Skrive inn referanser manuelt
Import fra en referansedatabase
Søk via EndNote
Direkte overføring fra baser
 
  Bruk av dataene utenfor EndNote
Stiler
Lage bibliografier
Samspill mellom Word 2003 og EndNote
Samspill mellom Word 2007 og EndNote
EndNote og andre tekstbehandlere
 
Tips, råd og hjelp
Hente programmet / installasjon
Vanlige spørsmål / problemstillinger
Kontakt oss for råd og hjelp

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.