Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X1 : Funksjonalitet

Visning av felt

I oversiktsvisningen vil fem felt vises som standard. Det er imidlertid mulig å endre rekkefølgen, utvalget felt og antallet som skal vises. Denne muligheten er nyttig for å få vist aktuelle felt samt ha tilgang til en enkel sortering på hensiktmessige felt.

Nytt i denne programversjonen er muligheten for å vise mer enn bare etternavnet på førsteforfatteren. En avkrysning i ruten for "Display all authors in the Author field" viser alle forfattere med initialer. Husk at dette kan ta mye plass, evt. at det ikke blir plass til så veldig mange forfattere dersom kolonnebredden i økes betydelig.

Endring av visningsfelt:

  • Velg Preferences fra Edit-menyen
  • I kategorien Display Fields kan en angi hvilke felt som skal være med (første kolonne) og hva som skal stå i kolonneoverskriften (kolonnen lengst til høyre).
    [Merk at for Images kan man ikke velge kolonneoverskrift da dette kun er vist som et symbol.]
  • Kryss av for Display all authors in the Author field om det er ønskelig å se mer enn bare førsteforfatteren i forfatterfeltet.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 11.01.08 av ea.
til denne siden.