Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X1 : Redigere stiler

Redaktørnavn i fotnoter ("Editor Name")

Denne underkategorien av Footnotes tar for seg hvordan redaktørnavnene skal presenteres i fotnotene.

De ulike alternativene er: (Merk at de her opererer med termen "Author" skjønt de antagelig mener "Editor"...)

First author: Angir hvordan første redaktøren skal skrives
 
Other authors: Angir navneformatet for de resterende redaktørene dersom det er fler enn én
 
Capitalization: Her kan man definere hvordan man vi ha store/små bokstaver i redaktørrnavnene. As Is vil si at man bruker den formen som er angitt i den enkelte referanse i EndNote-biblioteket. Merk at dette kan gi ulike formater
 
Initials: Dette feltet brukes for å angi hvordan man skal forholde seg til redaktørenes for- og mellomnavn. Merk at dette valget overstyrer de tre tidligere
 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 11.01.08 av ea.
til denne siden.