Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X1 : Funksjonalitet

Søk

Man kan søke i EndNote-bibliotek og i eksterne baser fra samme søkegrensesnitt. Ettersom søking i eksterne baser i denne sammenheng bare er en variant av søk i EndNote-bibliotek, vil denne siden kun omhandle sistnevnte. Se egen side for ytterligere informasjon om søking i eksterne baser.

Søkeskjermens øverste del består av fire kolonner:

 • I første kolonne angir man hva man vil søke på
 • I andre kolonne angir man hvilket felt man vil søke i
 • I tredje kolonne angis hvordan søkeordet skal oppfattes i det angitte feltet.
 • I fjerde kolonne velger man hvordan søkekriteriet skal kombineres med neste søkekriterium

Under disse kolonnene kan man velge

 • hvilket EndNote-bibliotek man vil søke i
 • om man skal søke i hele eller deler av biblioteket
  (når kun et utvalg referanser vises, har man muligheten for å bare søke i disse)
 • om man skal ta hensyn til store/små bokstaver
 • om man vil ha treff på kun hele ordet eller også deler av det

Nederste del av søkeskjermen inneholder knapper for å

 • lagre søkestrategien
 • hente frem en lagret søkestrategi
 • angi nye standardverdier for søkeskjermen
 • hente frem standardverdiene for søk som var satt opp i programmet til å begynne med
 • legge til rad med søkekriterier på slutten av listen
 • legge til rad med søkekriterier over den raden man står på
 • slette rad med søkekriterier
 • legge inn tabulator og/eller linjeskift i søketermen

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 11.01.08 av ea.
til denne siden.