Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X1 : Ekstern bruk av data

Samspill mellom Word og EndNote

Skriveprosessen i Word skiller seg fra den foregående ved at dataene fra EndNote kobles sammen med tekstdokumentet, men de overføres ikke som ren kopiering. Det betyr i praksis at man har en kobling mellom de to programmene vedhjelp av koder i Word-dokumentet.

Funksjoner i Word

Når EndNote installeres på maskinen vil Word få noen nye valg under Verktøy-menyen. Det er også mulig å få disse frem i form av en egen verktøyrad:

Ved hjelp av disse verktøy-knappene skal det være mulig å bruke referansene fra EndNote uten å forlate Word. De siste utgavene av programmene har også funksjonalitet som lar deg se formateringen og referanselisten umiddelbart etter at referansene er satt inn i teksten.

De viktigste / mest brukte knappene er:

Søk etter referanse (får opp et eget søkevindu for å finne referanser i åpent bibliotek)

Sett inn merket/merkede referanse(r). (Må ha merket disse i EndNote på forhånd.)

Formater (i henhold til valgt stil)

Rediger enkeltreferanse (kan f.eks. legge til sidetall, fjerne år/forfatternavn ol. i en sitering i teksten).

Fjerner formateringen i hele dokumentet eller den referansen man evt. har markert. Merk at denne funksjonen også slår av automatisk formatering av referansene.

Fjerner feltkodene som sørger for en kobling mellom Word og EndNote-basen.
[Det kan være smart å ta vare på en kopi av dokumentet med kodene intakt, da det ikke er mulig å gjenskape koblingene igjen etter at de er tatt vekk.]

strekOffisiell side
Sist oppdatert 01.10.08 av ea.
til denne siden.