Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X1

Nyheter i versjon X1

Heller ikke denne gang er det grunnleggende tekniske endringer i forhold til forrige versjon. Det betyr i praksis at det ikke er nødvendig med noen konvertering el. av EndNote-bibliotekene når man går fra en versjon til en annen. Det betyr også at man kan jobbe i f.eks. versjon X og versjon X1 om hverandre.

De viktigste endringene er:

Innføring av grupper i EndNote-bibliotekene
Endelig har det kommet en form for inndeling av biblioteket. Dette gir mulighet får å gruppere referansene etter ulike kriteriet uten å måtte foreta gjentatte søk etter operere med flere paralelle bibliotek med dertil hørende dublett-problematikk.
Les mer om dette her.
 
Flere muligheter ved visning av forfattere
Tildligere har det som kjent vært kun etternavnet til førsteforfatteren som har vært vist i referanseoversikten i EndNote. Nå er det mulig å få vist alle forfatterne med fornavn/initialer slik de er registrert i den enkelte referanse.
Les mer om dette her.
 
Eksport / import av endringer i oppsettet for referansetyper
Man har fortsatt mulighet for å endre referansetypene slik at navn på og utvalg av felt kan bestemmes av brukeren. Nytt er det at tilpasningene enkelt kan eksporteres / importeres slik at det går lett å overføre mellom ulike maskiner.
Les mer om søking her.
 
Flere muligheter for midlertidige siteringer
Et tillegg som kanskje kan synes lite er at det er lagt til et felt ("Pages") i listen over alternativer til referansenummer som tredje parameter i midlertidige siteringer. Dette er en stor forbedring for de som benytter denne funksjonen ettersom "Pages" i utgangspunktet inneholder data i flere referanser enn hva som er tilfelle med de to andre mulige feltene i denne sammenhend; "Label" og "Accession Number".
 
Konflikt mellom automatisk formatering og andre programmer skal være løst
Det har vært problemer med å bruke automatisk formatering ("Cite While You Write"-tillegget) og enkelte andre programmer/funksjoner i Word. Disse problemene skal nå være løst ved innføringen av versjon X1.
 
Forbedret terminologi
EndNote-utviklerne har en evne til å høre på sine brukere, og ut fra det gjøre justeringer der enkelte av oss har irritert oss litt. Et slikt område er noe av terminologien som har vært benyttet. Denne gangen har de endelig sluttet og bruke "PDF" når de skal fortelle at man kobler en fil til en referanse. Nå heter det rett og slett "File Attachments".
En annen forbedring i samme gate er at "Connect" er byttet ut til fordel for "Online Search" i menyvalget for å - ja, søke online.
"Transfer References" er endret til "EndNote Web" i menyvalget for å koble seg opp til EndNote Web. Dette valget finner en under Tools-menyen.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 11.01.08 av ea.
til denne siden.