Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X1 : Legge inn referanser

Skrive inn referanser manuelt

Dette er den metoden som er lettest å forholde seg til i begynnelsen, men det er også den som krever mest tasting fra brukerens side. Egner seg således best dersom man skal legge inn enkeltreferanser som ikke finnes (lett) tilgjengelig i elektronisk form.

Fremgangsmåte:

  • Velg New Reference fra menyen References (eller trykk Ctrl+N)

Velg først riktig referansetype og fyll deretter ut alle aktuelle felt. Det er selvsagt mulig å endre referansetype senere dersom det skulle være aktuelt. De ulike referansetypene vil inneholde ulike felt/feltnavn, og kan formateres uavhengig av hverandre ved bruk av stiler ol. (Se mer om referansetyper her.)

 

Se også:
Import - Søk via EndNote - Direkte overføring fra baser

strekOffisiell side
Sist oppdatert 11.01.08 av ea.
til denne siden.