Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X1

Legge inn referanser

Et EndNote-bibliotek uten referanser har begrenset verdi. Under beskrives fire ulike måter å legge inn  referanser. Hvilken måte som benyttes bestemmes av hva man finner best ut fra de muligheter man til enhver tid har.

Hva skal man velge?
Det er dessverre ikke slik at alle disse fire mulighetene er reelle alternativer i alle situasjoner. Som regel er det slik at man har en eller to muligheter alt etter hvilken tilgang man har til de originale referansene. En oversikt over muligheter og fremgangsmåter finnes på: http://www.ub.uib.no/endnote/import.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 11.01.08 av ea.
til denne siden.