Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X1

Hente programmet / installasjon

Om lisensene

Universitetsbiblioteket har tegnet en sk. site-lisens på bruk av bl.a. referansehåndteringsprogrammet EndNote. Dette betyr i praksis at alle UiBs ansatte og studenter kan benytte programmet både i jobb-/studiesammenheng og til hjemmebruk.

Hente programmet

Dersom man trenger EndNote på jobb-maskinen kan man kontakte IT-avdelingens brukerstøttegruppe (BRITA) slik at de kan installere det for en. Til bruk på maskiner utenfor UiB kan man enten laste ned programmet fra nettet (https://tjinfo.uib.no/program).  EndNote finnes både for Mac og PC.

Installasjon

Når man har lastet ned programmet til egen maskin, må disse "pakkes ut". Den enkleste måten å gjøre dette på er å merke alle tre filene ("ENX1Inst.msi", "License.dat" og "Readme.txt") og kopiere disse til f.eks. skrivebordet. Deretter kan man dobbeltklikke på filen "ENX1Inst.msi" og følge installasjonsveiledningen.
I versjon X1 ligger alle tilleggsfiler som en del av "pakken". Det er således ikke nødvendig å laste ned disse separat slik man måtte tidligere.

Dersom man ber om at installasjonen foretas for en på ens "jobb-maskin" er det i prinsippet ingen ting man behøver å gjøre utover å gi beskjed om at man vil EndNote X1.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 24.04.08 av ea.
til denne siden.