UiB : UB : EndNote X1 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser fra Google Scholar til EndNote

For tiden finnes det bare én mulighet for å overføre referanser direkte fra Google Scholar til EndNote. Denne fremgangsmåten fordrer at man først endrer innstillingene til Scholar slik at overføring blir et alternativ. Deretter får man opp en ny lenke under hver referanse med mulighet for overføring til EndNote.


Endring av innstillinger for Google Scholar

Dette er en fremgangsmåte som vil virke helt til den eventuelt endres til noe annet. Det skulle således bare være nødvendig å gjøre det én gang pr. bruker/maskin.

Fremgangsmåte:

  • Velg Scholar-innstillinger [Scholar Preferences]
  • Finn valget for Bibliografi Administrator [Bibliography Manager]
  • Merk av for Vis linker til å importere sitater inn i [Show links to import citations into] og velg EndNote fra nedtrekksmenyen

Vis fremgangsmåte


Direkte overføring av referanser fra Google Scholar

Forutsetningen for å kunne overføre referanser direkte fra Google Scholar til EndNote er at førstnevnte har dette satt opp som et valg (se over).

Fremgangsmåte:

  • Søk frem aktuelle referanser i Google Scholar
  • Klikk på lenken Importer til EndNote [Import to EndNote]
  • Velg hvilket EndNote-bibliotek referansene skal overføres til
  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

Vis fremgangsmåte


strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.04.08 av ea.
til denne siden.