UiB : UB : EndNote X1 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser fra PubMed til EndNote

Det finnes mulighet både for å søke direkte fra EndNote samt å lagre referanser fra PubMed som deretter importeres i EndNote.


Søk fra EndNote

Fordelen med å søke via EndNote er at man slipper å forholde seg til formater og filplassering. Man forlater heller ikke EndNote-grensesnittet. Ulempen er at man på langt nær kan nytte seg alle de muligheter som ligger i PubMed-basens søkefunksjoner.

Fremgangsmåte:

 • Velg "Online Search" fra "Tools"-menyen (eller bruk knappen på  verktøy-raden)
 • Velg "New Search..." for en liste over baser (baser man har vært inne på tidligere på opp på en hurtigmeny)
 • Velg "PubMed (NLM)"
 • Fyll ut søkeskjermen som kommer opp.
 • Når man skal overføre referanser fra den eksterne basen til EndNote merker man av de ønskede referanser (bruk Ctrl+museklikk for å merke flere av gangen).
 • Klikk på knappen "Copy Selected to" og velg hvilket bibliotek de skal overføres til.

Vis fremgangsmåte


Import fra PubMed

Det er mange nyttige søkefunksjoner i PubMed man kan gjøre seg nytte av dersom man velger denne metoden. Med mindre man vet nøyaktig hvilke referanser man leter etter, er dette metoden som anbefales.

Fremgangsmåte:

I PubMed
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser
 • Endre "Display" til "MEDLINE"
 • Velg "File" under "Send to"
 • Angi at du ønsker å lagre filen
 • Angi filnavn/-plassering

  (alternativt til Send to File kan du bruke Send to Text og via File Save lagre denne filen)

I EndNote

 • Velg "Import..." fra "File"-menyen

 • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"

 • Velg  "PubMed (NLM)" under "Import Option"

Vis fremgangsmåte

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.