UiB : UB : EndNote X1 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser fra PsycINFO til EndNote

Det finnes tre alternativer for å overføre referanser fra PsycINFO til EndNote. Hvilken av de man velger kommer an på hva som passer best i den aktuelle situasjonen.


Søk via EndNote

Man kan søke i PsycINFO via EndNote. Man slipper da å ta stilling til mellomlagring av filer med formater etc. Ulempen med denne fremgangsmåten er at man ikke kan benytte seg av basens søkegrensesnitt som gir mange gode søkemuligheter. Søk via EndNote anbefales dersom man er ute etter bestemte artikler man kjenner til på forhånd.

Fremgangsmåte:

 • Velg "Online Search"fra "Tools"-menyen (eller bruk knappen på  verktøy-raden)
 • Velg "New Search..." for en liste over baser (baser man har vært inne på tidligere på opp på en hurtigmeny)
 • Velg "UB-PsycINFO (OVID)"
 • Fyll ut søkeskjermen som kommer opp.
 • Når man skal overføre referanser fra den eksterne basen til EndNote merker man av de ønskede referanser (bruk Ctrl+museklikk for å merke flere av gangen).
 • Klikk på knappen "Copy Selected to" og velg hvilket bibliotek de skal overføres til.

Vis fremgangsmåte


Direkte overføring av referanser fra PsycINFO

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i PsycINFO
 • Gå til Result Manager og velg Complete Reference

 • Velg Direct Export
 • Klikk Save
 • Velg filter PsycINFO (OvidSP), dersom du får spørsmål om det i EndNote
 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

Import fra PsycINFO

Det kan forekomme situasjoner hvor det ikke er mulig/ønskelig å overføre referanser direkte til EndNote (f.eks. om man sitter på en annen PC enn den man har EndNote på.).

Fremgangsmåte:

I PsycINFO
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i PsycINFO
 • Gå til Result Manager og velg Complete Reference

 • Velg Reprint/Medlars og Save.

I EndNote

 • Velg "Import..." fra "File"-menyen

 • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"

 • Velg  "PsycINFO (OvidSP)" under "Import Option"

 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.


strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.