UiB : UB : EndNote X1 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser fra ProQuest Academic Research Library til EndNote

Det er mulig å søke frem referanser i ProQuest for deretter å overføre de direkte til EndNote.
I følge nettsidene til ProQuest er det også mulig å overføre referansene direkte til EndNote ved å velge Export directly to ProCite, EndNote og Reference Manager. Grunnet mange feil ved denne typen overføring anbefales det ikke å benytte den metoden.

Fremgangsmåte i ProQuest:

  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i ProQuest
  • Klikk på Export
  • Velg Download in a format compatible with ProCite, EndNote, Reference Manager and RefWorks
  • Vel Fil-menyen fra nettleseren
  • Velg Lagre som (eller tilsvarende kommando)
  • Angi filnavn og -plassering

Fremgangsmåte i EndNote:

  • Velg "Import..." fra "File"-menyen

  • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"

  • Velg  "ProQuest" under "Import Option"

  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

Vis fremgangsmåte

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.