UiB : UB : EndNote X1 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser fra Philosopher's Index til EndNote

For tiden er det to alternativer for overføring av referanser fra Philosopher's Index til EndNote. Det ene er å lagre referansene på en egen fil, for deretter å importere denne i EndNote. Det andre alternativet er å søke frem aktuelle referanser i Philosopher's Index for deretter å overføre de direkte til EndNote-biblioteket.


Direkte overføring av referanser fra Philosopher's Index

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk aktuelle referanser i Philosopher's Index
 • Klikk på knappen for "Save" ( )
 • Merk av for Export to Procite, EndNote or Reference Manager
 • Trykk på knappen OK
 • Velg hvilket EndNote-bibliotek referansene skal overføres til
 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

Vis fremgangsmåte


Import fra Philosopher's Index

Prosedyren er i korte trekk å søke frem referansene, merke de det er aktuelt å overføre, for så å lagre disse i rett format i en egen fil. Denne filen hentes så inn i EndNote ved å angi hvilket format den er lagret i.

Fremgangsmåte:

I Philosopher's Index
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i basen
 • Klikk på knappen for lagring ( )
 • Marker deretter valget "Marked records" under "Save or Export these records"
 • Klikk på "Save"-knappen.
 • Velg filnavn og -plassering.

I EndNote

 • Velg "Import..." fra "File"-menyen

 • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"

 • Velg  "Philosophers Index (SP)" under "Import Option"

Vis fremgangsmåte

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.