UiB : UB : EndNote X1 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser fra NORART til EndNote

Det er mulig å lagre referanser som en fil i NORART. Denne filen kan deretter importeres til EndNote-biblioteket. Alternativt kan man søke i NORART fra EndNote-programmet.


Søk fra EndNote

Man kan også søke i NORART-basen og overføre referanser derfra uten å forlate EndNote-programmet. Denne metoden gir ikke de samme søkemuligheter som i NORART-basens originalgrensesnitt og anbefales derfor bare når er ute etter helt bestemte artikler / arbeider.

Fremgangsmåte:

 • Velg Online Search fra Tools-menyen (eller bruk knappen på  verktøy-raden)
 • Velg New Search... for en liste over baser (baser man har vært inne på tidligere på opp på en hurtigmeny)
 • Velg "UB-NORART"
 • Fyll ut søkeskjermen som kommer opp.
 • Når man skal overføre referanser fra den eksterne basen til EndNote merker man av de ønskede referanser (bruk Ctrl+museklikk for å merke flere av gangen).
 • Klikk på knappen Copy Selected to og velg hvilket bibliotek de skal overføres til.

Vis fremgangsmåte


Import fra NORART

I NORART kan man lagre referanser som en tekstfil, og deretter importere den i EndNote.

Fremgangsmåte:

I NORART

 • Søk frem de aktuelle referansene

 • Bytt formatet nederst på siden til "RIS Import Format"

 • Klikk på knappen "Eksporter"
 • Velg "Lagre som" i nettleseren når den formaterte siden dukker opp
 • Angi filnavn/-plassering

I EndNote

 • Velg "Import..." fra "File"-menyen
 • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"
 • Velg "RefMan RIS" under "Import Option"

Vis fremgangsmåte

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.