UiB : UB : EndNote X1 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser fra MLA International Bibliography til EndNote

Det finnes mulighet både for å søke direkte fra EndNote samt å lagre referanser fra MLA Bibliography som deretter importeres i EndNote.


Søk fra EndNote

Man kan også søke i MLA-basen og overføre referanser derfra uten å forlate EndNote-programmet. Denne metoden gir ikke de samme søkemuligheter som i MLA-basens originalgrensesnitt og anbefales derfor bare når er ute etter helt bestemte artikler / arbeider.

Fremgangsmåte:

 • Velg Online Search fra Tools-menyen (eller bruk knappen på  verktøy-raden)
 • Velg New Search... for en liste over baser (baser man har vært inne på tidligere på opp på en hurtigmeny)
 • Velg "UB-MLA Intl Bib (CSA)"
 • Fyll ut søkeskjermen som kommer opp.
 • Når man skal overføre referanser fra den eksterne basen til EndNote merker man av de ønskede referanser (bruk Ctrl+museklikk for å merke flere av gangen).
 • Klikk på knappen Copy Selected to og velg hvilket bibliotek de skal overføres til.

Vis fremgangsmåte


Import fra MLA

Den store fordelen med denne metoden er at man kan gjøre seg bruk av alle søkemulighetene i MLA-basen. Dette anbefales i de aller fleste tilfeller selv om det kan være litt mer tidkrevende enn den andre metoden for overføring av referanser.

Fremgangsmåte:

I MLA
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i MLA.
 • Klikk på "Save/Print Email Records".
 • Endre fra "Short format" til "Full format"
 • Angi at du vil bruke Text-Format
 • Klikk på "Save"-knappen.
 • Velg filnavn og -plassering.

I EndNote

 • Velg "Import..." fra "File"-menyen

 • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"

 • Velg  "MLA Intl Bib (CSA)" under "Import Option"

Vis fremgangsmåte

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.