UiB : UB : EndNote X1 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser fra MGA til EndNote

MGA - Meteorological and Geoastrophysical Abstracts tilbyr muligheten for å lagre referansene i en tekstfil. Denne kan deretter importeres i EndNote-programmet.

Fremgangsmåte:

I MGA
  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i MGA
  • Klikk på "Save/Print Email Records".
  • Endre fra "Short format" til "Full format"
  • Klikk på "Save"-knappen.
  • Velg filnavn og -plassering.

I EndNote

  • Velg "Import..." fra "File"-menyen

  • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"

  • Velg  "ASFA (CSA)"* under "Import Option"

 * = MGA har ikke et eget importfilter, men ettersom formatet er det samme som for ASFA, kan dette benyttes som erstatning.
 

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 03.04.08 av ea.
til denne siden.