UiB : UB : EndNote X1 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser fra INSPEC til EndNote

Det finnes flere muligheter for å hente referanser fra INSPEC til EndNote. Situasjonen avgjør hvilken man helst bør bruke:


Søk fra EndNote

Man kan søke i INSPEC via EndNote. Man slipper da å ta stilling til mellomlagring av filer med formater ol. Ulempen med denne fremgangsmåten er at man ikke kan benytte seg av basens søkegrensesnitt som gir mange gode søkemuligheter. Søk via EndNote anbefales derfor om man er ute etter bestemte artikler man kjenner til på forhånd. (

Fremgangsmåte:

 • Velg Online Search fra Tools-menyen (eller bruk knappen på  verktøy-raden)
 • Velg New Search... for en liste over baser (baser man har vært inne på tidligere på opp på en hurtigmeny)
 • Velg UB-INSPEC (SP)
 • Fyll ut søkeskjermen som kommer opp.
 • Når man skal overføre referanser fra den eksterne basen til EndNote merker man av de ønskede referanser (bruk Ctrl+museklikk for å merke flere av gangen).
 • Klikk på knappen Copy Selected to og velg hvilket bibliotek de skal overføres til.

Vis fremgangsmåte


Direkte overføring av referanser fra INSPEC

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i INSPEC
 • Klikk på knappen for "Save" ( )
 • Merk av for Export to Procite, EndNote or Reference Manager
 • Trykk på knappen OK
 • Velg hvilket EndNote-bibliotek referansene skal overføres til
 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

Vis fremgangsmåte


Import fra INSPEC

Det kan forekomme situasjoner hvor det ikke er mulig/ønskelig å overføre referanser direkte til EndNote (f.eks. om man sitter på en annen PC enn den man har EndNote på.).

Fremgangsmåte:

I INSPEC
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i INSPEC
 • Klikk på knappen for "Save" ( )
 • Velg Complete Record under Save these fields
 • Fjern Search History under Also save
 • Klikk OK
 • Velg å lagre filen i dialogboksen som deretter dukker opp
 • Angi filnavn og -plassering

I EndNote

 • Velg "Import..." fra "File"-menyen

 • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"

 • Velg  "INSPEC (SP)" under "Import Option"

 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

Vis fremgangsmåte

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.