UiB : UB : EndNote X1 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser fra Historical Abstracts til EndNote

Det er mulig å søke frem referanser i Historical Abstracts for deretter å overføre de direkte til EndNote.

Fremgangsmåte:

  • Søk frem og merk av ønskede referanser i originalbasen
  • Merk av referansene og klikk
  • Sjekk at det er krysset av for "Full entry", "Personal List" og valget med logoene til "EndNote", "ProCite" og "Reference Manager"
  • Klikk deretter på "Export Records"
  • Klikk så på
  • Dersom du har flere referansehåndteringsprogrammer vil du få spørsmål om hvilket du vil bruke
  • Velg til slutt hvilket EndNote-bibliotek du vil overføre referansene til
  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

Vis fremgangsmåte

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.