UiB : UB : EndNote X1 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser fra GeoRef til EndNote

Det finnes mulighet både for å overføre referanser direkte fra GeoRef til EndNote og man kan lagre referanser fra Geological References (GeoRef) som deretter importeres i EndNote.


Direkte overføring av referanser fra GeoRef

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i GeoRef
 • Klikk på knappen for "Save" ( )
 • Merk av for Export to Procite, EndNote or Reference Manager
 • Trykk på knappen OK
 • Velg hvilket EndNote-bibliotek referansene skal overføres til
 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

Vis fremgangsmåte


Import fra GeoRef

Det kan forekomme situasjoner hvor det ikke er mulig/ønskelig å overføre referanser direkte til EndNote (f.eks. om man sitter på en annen maskin enn den man har EndNote på.).

Fremgangsmåte:

I GeoRef
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i GeoRef
 • Klikk på knappen for "Save" ( )
 • Velg Complete Record under Save these fields
 • Fjern Search History under Also save
 • Klikk OK
 • Velg å lagre filen i dialogboksen som deretter dukker opp
 • Angi filnavn og -plassering

I EndNote

 • Velg "Import..." fra "File"-menyen

 • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"

 • Velg  "GeoRef (SP)" under "Import Option"

 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

Vis fremgangsmåte

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.