UiB : UB : EndNote X1 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser fra ERIC (OCLC) til EndNote

Det finnes flere muligheter for å hente referanser fra ERIC (en av OCLC-basene) til EndNote. Situasjonen avgjør hvilken man helst bør bruke:


Søk via EndNote

Man kan søke i ERIC via EndNote. Man slipper da å ta stilling til mellomlagring av filer med formater ol. Ulempen med denne fremgangsmåten er at man ikke kan benytte seg av basens søkegrensesnitt som gir mange gode søkemuligheter. Søk via EndNote anbefales dersom man er ute etter bestemte artikler man kjenner til på forhånd.

Fremgangsmåte:

 • Velg "Online Search"fra "Tools"-menyen (eller bruk knappen på  verktøy-raden)
 • Velg "New Search..." for en liste over baser (baser man har vært inne på tidligere på opp på en hurtigmeny)
 • Velg "UB-ArticleFirst (OCLC)"
 • Fyll ut søkeskjermen som kommer opp.
 • Når man skal overføre referanser fra den eksterne basen til EndNote merker man av de ønskede referanser (bruk Ctrl+museklikk for å merke flere av gangen).
 • Klikk på knappen "Copy xx References" to og velg hvilket bibliotek de skal overføres til.

Vis fremgangsmåte


Direkte overføring av referanser fra ERIC

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i ERIC
 • Klikk på knappen "Export"
 • Sjekk at "EndNote" er krysset av i feltet "Export To"
 • Du får opp en dialogboks hvor du velger hvilket EndNote-bibliotek referansene skal overføres til
 • Du får deretter opp en dialogboks hvor du velger "ERIC (OCLC)" som importfilter
 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

Vis fremgangsmåte


Import fra ERIC

Det kan forekomme situasjoner hvor det ikke er mulig/ønskelig å overføre referanser direkte til EndNote (f.eks. om man sitter på en annen maskin enn den man har EndNote på.).

Fremgangsmåte:

I ERIC
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i ERIC
 • Klikk på knappen for "Export"
 • Velg "Text file" under "Export To"
 • Klikk på "Export"-knappen
 • Angi filnavn/-plassering

I EndNote

 • Velg "Import..." fra "File"-menyen

 • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"

 • Velg  "ERIC (OCLC)" under "Import Option"

Vis fremgangsmåte

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.