UiB : UB : EndNote X1 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser fra Entomology Abtracts til EndNote

I Entomology Abstracts er det mulig å lagre ønskede referanser som en tekstfil. Denne kan deretter importeres i EndNote.

Fremgangsmåte:

I Entomology Abstracts
  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i basen
  • Klikk på "Save/Print Email Records".
  • Endre fra "Short format" til "Full format"
  • Klikk på "Save"-knappen.
  • Velg filnavn og -plassering.

I EndNote

  • Velg "Import..." fra "File"-menyen

  • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"

  • Velg  "Environmental Sci (CSA)"* under "Import Option"

    * = Entomology Abstracts har ikke et eget importfilter, men ettersom formatet er det samme som for Environmental Sci, kan dette benyttes som erstatning.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.