UiB : UB : EndNote X1 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser fra British Nursing Index til EndNote

Det er for tiden kun én måte å overføre referanser fra Bristish Nursing Index til EndNote på. Først søker man opp referansene i BNI, deretter lagres de på en fil som til slutt hentes inn i EndNote.

Fremgangsmåte:

I British Nursing Index
  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i BNI
  • Gå til Result Manager og velg Complete Reference

  • Velg Reprint/Medlars
  • Klikk Save

I EndNote

  • Velg "Import..." fra "File"-menyen

  • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"

  • Velg  "BNI (OvidSP)" under "Import Option"

  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

 

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.