UiB : UB : EndNote X1 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser fra BioOne

BioOne tilbyr muligheten for å lagre referansene i en tekstfil. Denne kan deretter importeres i EndNote-programmet.

Fremgangsmåte:

I BioOne
  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i BioOne
  • Klikk på "Save/Print Email Records".
  • Endre fra "Short format" til "Full format"
  • Klikk på "Save"-knappen.
  • Velg filnavn og -plassering.

I EndNote

  • Velg "Import..." fra "File"-menyen

  • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"

  • Velg  "ASFA (CSA)" under "Import Option"

Vis fremgangsmåte

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.