UiB : UB : EndNote X1 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser fra BIBSYS til EndNote

Det finnes mulighet både for å søke direkte fra EndNote-programmet, direkte overføring fra Bibsys til EndNote samt å lagre referanser fra Bibsys som deretter importeres i EndNote. Hvilken metode som velges avhenger av situasjonen man befinner seg i. Sitter man på en maskin som har EndNote-programmet installert og man vil ha flest mulig søkemuligheter, anbefales det å bruke sk. direkte overføring.

Søk via EndNote

Fordelene med å søke via EndNote er at man slipper å forholde seg til mellomlagring med filformater ol., og det er mulig å overføre flere referanser i samme operasjon.

Fremgangsmåte:

 • Velg Online Search fra Tools-menyen (eller bruk knappen på  verktøy-raden)
 • Velg New Search... for en liste over baser (baser man har vært inne på tidligere på opp på en hurtigmeny)
 • Velg BIBSYS (Norway) eller UB-BIBSYS (Norway) og fyll ut søkeskjermen.
 • Når man skal overføre referanser fra BIBSYS til EndNote merker man av de ønskede referanser (bruk Ctrl+museklikk for å merke flere av gangen).
 • Klikk på knappen Copy Selected to og velg hvilket bibliotek de skal overføres til.

Direkte overføring av referanser fra Bibsys

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i Bibsys ved å hake av i ruten til vestre for referansene.
 • Legg referansene i "samlekurv" ved å velge funksjonen "Legg i samlekurv".
 • Gjenta prosedyren til alle aktuelle referanser er samlet i samlekurven.
 • Vis innholdet i samlekurven ved å velge "Samlekurv" i den øverste menyraden.
 • Velg "Send til EndNote" og klikk på "OK" nederst i skjermbildet.
 • Det kommer da opp en dialogboks som ber deg angi hvilken EndNote-bibliotek du vil overføre referansene til.
 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

Import

Import fra BIBSYS (ny versjon: http://ask.bibsys.no/ask/)

Denne metoden abefales dersom man ikke har tilgang til sitt eget EndNote-bibliotek på maskinen man sitter på.

Fremgangsmåte:

I Bibsys

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i Bibsys ved å hake av i ruten til vestre for referansene.
 • Legg referansene i "samlekurv" ved å velge funksjonen "Legg i samlekurv".
 • Gjenta prosedyren til alle aktuelle referanser er samlet i samlekurven.
 • Vi innholdet i samlekurven ved å velge "Samlekurv" i den øverste menyraden.
 • Velg "Send til E-post", skriv inn e-postadressen din, velg "RIS" som format og klikk på "OK" nederst i skjermbildet.
 • Det kommer da opp en dialogboks som ber deg angi hvilken EndNote-bibliotek du vil overføre referansene til.
 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

I e-postprogrammet

 • Lagre vedlegget som en fil på maskinen

I EndNote

 • Velg "Import..." fra "File"-menyen

 • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"

 • Velg  "Reference Manager (RIS)" under "Import Option"

 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

 

Import fra den gamle BIBSYS (http://wgate.bibsys.no/search/pub)
Det er mulig å lagre referanser fra BIBSYS som deretter importeres i EndNote. Dessverre har BIBSYS bare mulighet for å lagre én og én referanse.

Fremgangsmåte:

I BIBSYS

 • Søk frem den aktuelle referansen

 • Velg "RIS Import Format"

 • Trykk på "Eksport"-knappen
 • Velg "Lagre som" i nettleseren når den formaterte siden dukker opp.

I EndNote

 • Velg "Import..." fra "File"-menyen
 • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"
 • Velg "Reference Manager (RIS)" under "Import Option"

strekOffisiell side
Sist oppdatert 24.04.08 av ea.
til denne siden.