UiB : UB : EndNote X1 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser fra ASFA

ASFA tilbyr muligheten for å lagre referansene i en tekstfil. Denne kan deretter importeres i EndNote-programmet. Man kan også velge å søke i basen fra EndNote-programmet.


Import fra ASFA

Den store fordelen med denne metoden er at man kan gjøre seg bruk av alle søkemulighetene i ASFA-basen. Dette anbefales i de aller fleste tilfeller selv om det kan være litt mer tidkrevende enn den andre metoden for overføring av referanser.

Fremgangsmåte:

I ASFA
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i ASFA
 • Klikk på "Save/Print Email Records".
 • Endre fra "Short format" til "Full format"
 • Klikk på "Save"-knappen.
 • Velg filnavn og -plassering.

I EndNote

 • Velg "Import..." fra "File"-menyen

 • Velg rett filnavn/-plassering under "Import Data File"

 • Velg  "ASFA (CSA)" under "Import Option"

Vis fremgangsmåte


Søk fra EndNote

Man kan også søke i ASFA-basen og overføre referanser derfra uten å forlate EndNote-programmet. Denne metoden gir ikke de samme søkemuligheter som i ASFA-basens originalgrensesnitt og anbefales derfor bare når er ute etter helt bestemte artikler / arbeider.

Fremgangsmåte:

 • Velg Online Search fra Tools-menyen (eller bruk knappen på  verktøy-raden)
 • Velg New Search... for en liste over baser (baser man har vært inne på tidligere på opp på en hurtigmeny)
 • Velg "UB-ASFA (CSA)"
 • Fyll ut søkeskjermen som kommer opp.
 • Når man skal overføre referanser fra den eksterne basen til EndNote merker man av de ønskede referanser (bruk Ctrl+museklikk for å merke flere av gangen).
 • Klikk på knappen Copy Selected to og velg hvilket bibliotek de skal overføres til.

Vis fremgangsmåte

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.03.08 av ea.
til denne siden.