Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X1 : Legge inn referanser

Importere fra en referansedatabase

En oversikt over muligheter og fremgangsmåter for ulike databaser finnes på: http://www.ub.uib.no/endnote/import.

I eksempelet nedenfor vises import fra databasen PubMed.

Dersom en vil hente en rekke referanser som finnes i en referansedatabase (f.eks. PubMed) er det nyttig å søke disse frem, lagre de på en fil for deretter å hente de inn i EndNote i én omgang. Det er tre operasjoner som skal utføres og de kan være litt ulike alt etter hvilken base en har søkt i.

 1. Søk frem de ønskede referansene
 2. Lagre referansene i rett format på i en fil
 3. Hente inn filen i EndNote og angi hvilket format den har
Fremgangsmåte for PubMed:

I PubMed

 1. Søk frem de ønskede referansene
 2. Marker aktuelle referanser ved å krysse av i ruten til venstre
 3. Sett Display til MEDLINE
 4. Sett Send to File
 5. Det kommer frem en dialogboks hvor du velger å lagre filen
  (alternativt kan du bruke Send to Text og via File Save lagre denne filen)
 6. Angi filnavn og -plassering

I EndNote

 1. Velg Import fra File-menyen (eller velg knappen fra verktøy-raden)
 2. Klikk på Choose File-knappen for å velge den lagrede filen (se over)
 3. Velg PubMed under Import Option (velg Other Filters om PubMed ikke ligger på den første nedtrekksmenyen)
 4. Klikk på Import-knappen og de lagrede referansene hentes inn i EndNote!

Vis fremgangsmåte

 

Se også:
Skrive inn referanser - Søk via EndNote - Direkte overføring

strekOffisiell side
Sist oppdatert 11.01.08 av ea.
til denne siden.