Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X1 : Funksjonalitet

Grupper

Grupper er en nyhet i versjon X1. Dette er et nyttig tillegg som gir adgang til deler av EndNote-biblioteket ved et enkelt museklikk.

Man definerer selv hvilke grupper en vil bruke med og hvilke referanser som skal høre til i de ulike gruppene. Det er mulig å tilordne flere grupper til samme referanse uten at det av den grunn skapet dubletter i EndNote-biblioteket.

Programmet opererer med to type grupper; automatiske og brukerdefinerte. De automatiske er grupper som programmet selv oppretter og holder styr på. Disse er:

  1. Alle References - omfatter alle referansene i EndNote-biblioteket
     
  2. Search Results - en midlertidig gruppe som inneholder resultatet av siste søk man foretok
     
  3. Transferred References - en midlertidig gruppe som inneholder referansene man sist overførte fra EndNote Web

De to siste gruppene er altså midlertidig, og fjernes når man lukker programmet/biblioteket. Innholdet endres når man foretar et nytt søk eller overfører nye referanser.

Den andre typer grupper - de brukerdefinerte - er grupper som man har full kontroll over selv: Navnsetting (man kan faktisk gi flere grupper samme navn!) og hvilke referanser de skal inneholde. En referanse kan tilhøre flere grupper, men en referanse kan ikke legges inn i samme gruppe flere ganger.

Man kan velge hvorvidt gruppene skal vises eller ei.

Se mer om hvordan man kan:

Opprette nye grupper

Endre navn på grupper

Slette grupper

Legge referanser til en gruppe

Fjerne referanser fra en gruppe

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 11.01.08 av ea.
til denne siden.