Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X1 : Funksjonalitet : Grupper

Opprette nye grupper

Man kan opprette nye grupper som man selv vil. Dette kan gjøres enten via menyen, ved å høyreklikke i gruppefeltet eller opprette en ny gruppe når man legger inn nye referanser i den.

Om oppretting og navnsetting av grupper

 • Du kan benytte hvilke tegn du ønsker, men ikke flere enn 255 pr. navn
 • Du kan ha flere grupper med samme navn (hva nå det skal være godt for...)
 • Du kan ha maksimalt 50 brukerdefinerte grupper pr. EndNote-bibliotek

Fremgangsmåte fra menyen:

 • Velg Groups fra References-menyen
 • Velg så Create New Group
 • Gi til slutt gruppen den ønskede navnet

Fremgangsmåte ved hjelp av høyreklikking:

 • Høyreklikk i gruppefeltet
 • Velg så Create New Group
 • Gi til slutt gruppen den ønskede navnet

Fremgangsmåte når man legger inn nye referanse:

 • Merk ønskede referanser
 • Høyreklikk på referansene
 • Velg Add References To
 • Velg så Create New Group
 • Gi til slutt gruppen den ønskede navnet

strekOffisiell side
Sist oppdatert 11.01.08 av ea.
til denne siden.