Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X1 : Spørsmål/problemstillinger

Kompatibilitet med tidligere EndNote-versjoner?

Svar:

Mellom versjon 8, 9, X og X1:
EndNote 8 og EndNote 9 er fullt og helt kompatible seg i mellom. Man kan altså uten problemer gå fra en versjon til en annen uten konvertering av basen. Et lite moment man likevel må huske er at det blir lagt til nye referansetyper i hver versjon slik at stiler ol. i en eldre versjon ikke tar høyde for disse.

EndNote X og EndNote X1 er likeledes fullt ut kompatible seg imellom.

Det er ikke å anbefale at man går frem og tilbake mellom versjonene 8 / 9 og X / X1.
 

Mellom versjon 5-7 og X / X1:
Man kan åpne bibliotek fra tidligere versjon i versjon X og X1. Disse vil da bli konvertert til det nye tegnsettet/formatet. Sjekk alltid om spesialtegn ol. blir konvertert rett.
Bibliotek fra versjon X og X1kan ikke åpnes i tidligere versjonene. Referansene må da eksporteres fra den nyeste versjonen og importeres til den tidligere versjonen via f.eks. RIS-formatet. Man vil ikke beholde id-nummerereingen i basen. (Dette kan medføre at referanser i Word-dokumenter ikke kjennes igjen umiddelbart.)

Anbefalingen er derfor at man går over til versjon X samtidig dersom man har et samarbeidsprosjekt med flere aktører.

Stiler, importfiltre og oppkoblingsfiler virker uavhengig av versjon.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 28.03.08 av ea.
til denne siden.