Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

       
   - en introduksjon (versjon X1)          

  Om referansehåndteringsverktøy
Litt om denne veiledningen
Dersom du er helt i startfasen
Nyheter i versjon X1
  Funksjonalitet i basen
Dubletter
Sortering
Arbeide med deler av baser
Søk
Visning
Referansetyper
Gjennomgående endringer
Lister / emneord
Kobling til fulltekst og andre filer
Sikkerhetskopiering / flytting av basen
  Legge referanser inn i basen
Skrive inn referanser manuelt
Import fra en referansedatabase
Søk via EndNote
Direkte overføring fra baser
 
  Bruk av dataene utenfor EndNote
Stiler
Lage bibliografier
Samspill mellom Word og EndNote
EndNote og andre tekstbehandlere
 
Tips, råd og hjelp
Hente programmet / installasjon
Vanlige spørsmål / problemstillinger
Kontakt oss for råd og hjelp

strekOffisiell side
Sist oppdatert 25.11.08 av ea.
til denne siden.