Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X

Funksjoner i Word

Det er lagt inn ekstra menyvalg i Word for at samarbeidet med EndNote skal gå best mulig. Alle nye valg i Word gjenspeiles i menyen. Noen innstillinger kan endres i Word mens andre må foretas i EndNote.

Under presenteres kort de ulike verktøyknappene
(Knappenes utseende kan variere litt avhengig av versjoner og oppsett, så det er vist to ulike sett med knapper - funksjonene er like uansett hvilken versjon man har.)

 Lar deg søke etter referanser i EndNote uten å forlate Word.

 Går til EndNote-programmet.

 Formaterer referanser og generer referanseliste i henhold til valgt stil.

 Setter inn merkede referanser.

 Redigerer sitering/referanse (kun siteringen - referansen endres ikke i
 EndNote).

 Setter inn note. (Brukes kun for stiler som skal ha med noter i
 referanselisten.)

 Tar deg over i EndNote for å redigere den merkede referansen der.

 Fjerner formateringen.

 Fjerner koblingen mellom Word-dokumentet og EndNote-basen.

 Gir mulighet for å lagre alle siterte referanser i en egen EndNote-fil

 Går til figurer (som er satt inn vha EndNote)

 Lager liste over alle figurer (som er satt inn vha EndNote)

 Oppsett for fortløpende formatering av referanser.

 Hjelpfunksjonen (i EndNote).

strekOffisiell side
Sist oppdatert 11.01.08 av ea.
til denne siden.