Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X : Ekstern bruk av data

Samspill mellom Word og EndNote

Skriveprosessen i Word skiller seg fra den foregående ved at dataene fra EndNote kobles sammen med tekstdokumentet, men de overføres ikke som ren kopiering. Det betyr i praksis at man har en kobling mellom de to programmene vedhjelp av koder i Word-dokumentet.

Funksjoner i Word

Når EndNote installeres på maskinen vil Word få noen nye valg under Verktøy-menyen. Det er også mulig å få disse frem i form av en egen verktøyrad (de kan ha litt ulikt utseende avhengig av versjoner):

Ved hjelp av disse verktøy-knappene skal det være mulig å bruke referansene fra EndNote uten å forlate Word. De siste utgavene av programmene har også funksjonalitet som lar deg se formateringen og referanselisten umiddelbart etter at referansene er satt inn i teksten.

De viktigste / mest brukte knappene er:

Søk etter referanse (får opp et eget søkevindu for å finne referanser i åpent bibliotek)

  Sett inn merket/merkede referanse(r). (Må ha merket disse i EndNote på forhånd.)

  Formater (i henhold til valgt stil)

  Rediger enkeltreferanse (kan f.eks. legge til sidetall, fjerne år/forfatternavn ol. i en sitering i teksten).

Fjerner formateringen i hele dokumentet eller den referansen man evt. har markert. Merk at denne funksjonen også slår av automatisk formatering av referansene.

Fjerner feltkodene som sørger for en kobling mellom Word og EndNote-basen.
(Se under.)

NB! Dersom man har koblinger mellom Word og EndNote og ønsker å sende fra seg et manuskript er det viktig at man lagrer en versjon av dokumentet som ikke inneholder disse koblingene. I motsatt fall vil ikke mottageren av dokumentet se de dataene som Word henter fra EndNote. Husk likevel på å ta vare på en versjon som har koblingene intakt da dette er nødvendig for å kunne endre stiler el. i etterkant dersom man skulle ha behov for det.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 11.01.08 av ea.
til denne siden.